ระบบ Vendor Payment Status รองรับการใช้งานผ่าน Web Browser Internet Explorer เท่านั้น หากใช้งานผ่าน Web Browser ประเภทอื่น จะไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ (หากต้องการติดตั้ง Internet Explorer สามารถ Download ได้ตาม Link )   Download IE [Click here]...
.. วิธีการปรับโปรแกรม Web Browser (Chrome กับ Firefox) โดยใช้ Add-ons IE Tab ให้รองรับการใช้ระบบ สามารถทำตามคู่มือด้านล่าง ..
กรณีใช้งาน Web Browser Chrome
กรณีใช้งาน Web Browser Firefox

Best Resolution at 1024x768 กรณีพบปัญหาการใช้งานกรุณา e-mail มายัง vendoradm@scg.com